Advies

Advies

Advies

Overgaan op zonne-energie biedt vele voordelen. Naast het verminderen van de uitstoot van gassen zijn voor u als particulier of ondernemer de belangrijkste voordelen de kWh die u betaalt voor uw stroom en het rendement dat u behaalt met uw zonnestroom-systeem.

Mede door de subsidies en diverse fiscale faciliteiten die er zijn voor zonnepanelen worden goede rendementen behaald en komt de prijs van zonne-energie zeer dicht bij de prijs van ‘normale’ stroom. De lokale overheden bieden in veel gevallen stimuleringsmaatregelen en specifiek voor bedrijven en organisatie is de EIA (Energie Investerings Aftrek) en de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing. Maar ook het positieve effect dat de investering in zonne-energie heeft op de aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting maakt dit voor bedrijven en organisaties zeer aantrekkelijk.

Bij Deltazon berekenen wij graag hoe de zonnepanelen voor u het gewenste financiële rendementen opleveren. Naast het financiële rendement kijken we daarbij ook naar de milieuwinst. Want... investeren in zonne-energie is niet voor niets een duurzame investering!