Bespaarcheck

Bespaarcheck

Bespaarcheck

In samenwerking met onze partner bieden we nu ook de Energieke Bespaarcheck aan.

Wie wil er geen energie besparen?

Hoewel het er vaak niet van komt, heeft iedereen zijn of haar eigen motivatie om energie te willen besparen. Voor de één gaat het om een bijdrage aan het milieu, voor de ander om harde euro's. Nieuwbouwprojecten worden steeds energiezuiniger en moeten vanaf 2020 zelfs energieneutraal zijn. Maar ook in bestaande gebouwen is heel veel te winnen! Veel gebouweigenaren weten echter niet waar te beginnen. Ook is de onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming groot. Tijd voor actie, tijd voor de Energieke Bespaarcheck!

Hoe ziet het adviestraject eruit?

Voor velen geldt terecht het motto 'eerst zien, dan geloven'. Daarom laten de adviseurs van Energieke Regio via een laagdrempelig praktisch onderzoek zien dat vergaande energiebesparing eenvoudig te realiseren is en zeker lucratief kan zijn. Ook wordt geadviseerd hoe energie voordeliger kan worden ingekocht. Directies en gebouwbeheerders van deelnemende instellingen en bedrijven worden nauw bij het onderzoek betrokken.

Het adviestraject begint met een inventarisatie. Tijdens een gesprek van ca. 2 uur wordt het zogenaamde energiek 3P-profiel opgesteld. Door gericht vragen te stellen vanuit de invalshoeken People, Planet en Profit krijgen de directie en onze adviseurs een helder beeld van de stand van zaken op het gebied van binnen comfort (People), energiezuinigheid (Planet) en de verdiencapaciteit (Profit) van duurzame energie.
Als de directie er brood in ziet, dan vervolgen de adviseurs het traject met een QuickScan. Het doel van die QuickScan is het geven van heldere adviezen voor aanpassingen die in circa twee jaar terug te verdienen zijn, inclusief de kosten van de QuickScan. De rapportage biedt inzicht in de grote verbruiksposten, noemt de best lonende aanpassingen met een raming van de kosten en de terugverdientijd en stelt vervolgonderzoeken naar kansrijke grotere aanpassingen voor. Die vervolgonderzoeken (BigScans) kunnen nóg grotere besparingen opleveren of zelfs tot duurzame energieproductie leiden. De BigScans kunnen direct aansluitend op de QuickScan plaatsvinden, maar ook op een later moment uitgevoerd worden, als bijvoorbeeld groot onderhoud, een verbouwing of vervanging van installaties gepland staan. De resultaten van de aanpassingen kunnen worden gemonitord.

Adviseurs

Wij werken voor de Energieke Bespaarcheck samen met lokale gepassioneerde energiebewuste architecten en specialisten op het gebied van installatie- en regeltechniek, verlichting, bouwkosten, fiscaliteit en dergelijke. De adviseurs bekijken de samenhang tussen het gebouw, de gebruikers en de installaties in relatie tot het beleid van de organisatie, het energieverbruik en het binnen comfort. Ook kunnen zij deelnemers helpen hun energie zo voordelig mogelijk in te kopen. Het functioneren van het gebouw staat bij de adviseurs altijd centraal!

Deelnemers kunnen rekenen op een eerlijk en helder onderbouwd advies, waarbij in eerste instantie gezocht wordt naar besparingsmogelijkheden die in circa twee jaar terugverdiend kunnen worden. In een optionele tweede adviesronde worden aanbevelingen gedaan voor verdergaande mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van het gebouw en de installaties en het zelf produceren van duurzame energie. Tevens adviseren de adviseurs deelnemers welk moment het meest geschikt is om de aanbevolen aanpassingen aan te brengen. Desgewenst begeleiden ze ook de uitvoering.

Ook particuliere woningeigenaren en particuliere coöperatieve initiatieven kunnen voor energiegerelateerde en bouwkundige adviezen bij de deskundige adviseurs van de Energieke Bespaarcheck terecht.

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via 088-2210210 of via ons contactformulier