Certificering

Certificering

Certificering

Zoals ook bij de producten die wij leveren maken wij er een prioriteit van dat het installatiewerk zich ook van het hoogste kwaliteitsniveau bewijst. Zodoende zorgen wij ervoor dat al onze installateurs en installatiepartners standaard beschikken over diverse certificeringen en keurmerken.

VCA

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA certificaat is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Het certificaat wordt steeds vaker verplicht gesteld op veel locaties en is een middel om aan te tonen dat een bedrijf zich aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.

De VCA checklist is meer dan alleen een checklist. Het is in feite een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief getoetst kunnen worden. Bedrijven kunnen zich aantonen dat een bedrijf (opdrachtnemers, contractors) zich voldoet aan bepaalde veiligheidseisen. In het VCA certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet zijn vast gelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Risico- Inventarisatie en –Evaluatie, Beleidsverklaring en Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zonnekeur

Zonnekeur is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft u houvast bij het zoeken naar de betrouwbare producten en installateurs op het gebied van zonne-energie.

Nu er steeds meer aanbieders van zonne-energie zijn, is het belangrijk dat u als klant op kwaliteit kunt vertrouwen. Voor de producten en de installateurs die het keurmerk voeren, gelden strenge criteria die worden getoetst door onafhankelijke partijen.

Er zijn twee typen keurmerken:

Zonnekeur is ontwikkeld in samenspraak met AgentschapNL als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid. De onafhankelijke stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) waarborgt de kwaliteit ervan.

zonnekleur

Holland Solar (branchevereniging)

Deltazon aangesloten bij de branchevereniging voor zonne-energie; Holland Solar.
Holland Solar is de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie met circa 130 leden, waaronder leveranciers, fabrikanten, installateurs, adviseurs en architecten
Dit waarborgt de kwaliteit en transparantie van ons bedrijf doordat de branchevereniging uiteraard ook een selectiebeleid heeft om lid te kunnen worden. Ook betekent dit dat Deltazon beschikt over een goed netwerk en altijd up-to-date is van de laatste ontwikkelingen op gebied van product en wet-en-regelgeving in Solar.

Holland Solar logo

Meer Met Minder

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen 20 tot 30% energiezuiniger te maken. Dat is haalbaar als alle betrokken partijen (gebouweigenaren, bedrijfsleven en overheden) zich inzetten en met elkaar samenwerken. Meer Met Minder is actief sinds 2009 en ondersteunt en faciliteert deze samenwerking.
Voor overheden is het om meerdere redenen interessant om energiebesparing te stimuleren. Naast de bijdrage aan het milieu en het klimaat is het ook goed voor de lokale economie. En burgers profiteren van een lagere energierekening. De integrale aanpak, praktische ondersteuning en gespecialiseerde Meer Met Minder-aanbieders staan garant voor een effectief en laagdrempelig beleid op maat
Meer Met Minder helpt u om makkelijk een betrouwbare partner in uw regio te vinden.

Meer met minder

Meer Met Minder is een onafhankelijke organisatie. Door te kiezen voor een bedrijf dat aangesloten is bij Meer Met Minder weet u dat betrouwbaarheid geborgd is.

Graydon - Financieel Gezond

In de solarbranche is het niet even altijd vanzelfsprekend dat bedrijven openheid van zaken geven en kunnen zeggen dat zij er goed voor staan. Transparantie staat bij Deltazon voorop en mochten wij mogelijkheden zien om die transparantie te tonen, dan is dat voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn er dan ook trots op door Graydon op basis van jaarlijkse bedrijfsgegevens aan te kunnen tonen het keurmark "Financieel gezond" te mogen voeren en daarbij zelf de TripleA status. Voor onze relaties dan ook een mooi signaal dat er met een gerust hart en zekerheid zaken gedaan kan worden.

Graydon

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland

Sinds februari 2014 is de AEEA wetgeving ook voor zonnepanelen van kracht. Deltazon B.V is een partij die zonnepanelenen omvormers op de Nederlandse markt brengt en daarmee verantwoordelijk geworden voor de inname en verwerking van de producten aan het einde van hun levensduur.

Als gevolg hiervan heeft Deltazon besloten zich aan te sluiten aan een onafhankelijke stichting die zich zowel inhoudelijk als uitvoerend met deze wet bezig houdt, te weten stichting Zonne-energie Recycling Nederland. Daarmee voldoet Deltazon zich niet alleen aan de wetgeving, maar nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid en dragen we ook bij aan een juiste verwerking van de zonne-energieproducten bij het einde van hun levensduur en stimuleren we de duurzame handelingswijze van het recyclen 

Stichting ZRN logo