Solar-Log

Solar-Log

Solar-Log

PV-bewaking en energiemanagement voor elke systeemgrootte, één of 100 systemen, voor particulieren of bedrijven.
Monitoring, energiemanagement en stakeholdermanagement. Solar-Log doet het allemaal!

Solar-Log™-hardware

Solar-Log™ stelt internationale normen als het gaat om de bewaking en regeling van PV-systemen. Een perfecte en nauwkeurige bewaking is de basis voor een probleemloze werking en intelligente besturing, die het eigen verbruik in een handomdraai maximaliseert.

     

Solar-Log™-bewaking

Altijd overzicht en controle hebben: Solar-Log™ WEB biedt verschillende weergave-opties en stelt deze over de hele wereld online beschikbaar. De internetdienst slaat opbrengsten, foutmeldingen en configuraties op onze servers op.

                                  

Smart Energy

De Solar-Log™ heeft zich van een pure datalogger tot een volledig energiemanagementsysteem ontwikkeld. Door de intelligente besturing in het bereik energie- en voedingsmanagement, de bewaking van PV-systemen en de visualisatie en beoordeling van systeemgegevens, onderscheidt de Solar-Log™ zich t.o.v. andere systemen en biedt relevante voordelen voor de klant.

Wij bieden met ons Solar-Log™-systeem een overzichtelijke weergave van de stroomopbrengst en het stroomverbruik. Zo kunnen verbruikers direct worden geregeld en de zonne-energie daar waar nodig bewust worden toegepast.
Meer zonne-energie voor commercieel en privégebruik. Met de Solar-Log™ kan het eigen verbruik gemaximaliseerd worden. Alle apparaten bieden de mogelijkheid verbruikers via de Solar-Log™ gericht aan te sturen. Hiervoor kunnen netwercontactdozen, zogenaamde Smart-Plugs, of op de Solar-Log BASE 15, 100 en 2000 ook ingebouwde relais worden gebruikt.

Smart Energy -eigen stroom slim regelen

Een flexibele verbindingslogica maakt het mogelijk om verschillende scenario's te maken wanneer welke apparaten in- of uitgeschakeld moeten worden. Warmtepompen, airconditioningsystemen, motoren of pompen zijn optimale stelschroeven voor de maximalisering.

Zo kunnen bijvoorbeeld met de Solar-Log™ in het profiel "Warmtepompen" verschillende inschakeltijden worden geconfigureerd, zodat ook bij geringe zonnestraling de warmte gewaarborgd is. Voor de optimalisering is slechts de meting van de verbruiker nodig.

Met de Solar-Log 15- en 100-meter krijgt u een apparaat met geïntegreerde kWh-meter voor 2 x 3 fasen. Er hoeven alleen de afzonderlijke fasen door de externe CT's (stroomomvormers) gevoerd te worden en de CT's met de Solar-Log™ verbonden te worden. De Solar-Log™ meet iedere fase afzonderlijk en levert de betreffende waarde. Er kunnen bovendien twee eenvoudige S0-meters of ondersteunde RS485-meters voor de verbruiksmeting worden gebruikt.

Voedingsmanagement

Om het elektriciteitsnet ook op kritieke dagen te stabiliseren, wordt in alle landen die bepaalde energie decentraal beschikbaar stellen, nieuwe eisen voor netstabiliteit gegeven. De Solar-Log™-modellen dekken de volledige bandbreedte van deze eisen af en bieden voor iedere systeemgrootte de juiste oplossing.


Monitoren/energiemanagement op eigen netwerk

Tegenwoordig wordt er steeds meer gekozen om "buiten de schil" te werken. Door deze toepassing hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van het interne netwerk en de ICT dienst van de pandeigenaar. Als externe investeerder of installateur kan dit een prettig besluit zijn om minder storingsgevoelig op te leveren en meer grip te hebben op de installatie ofwel mandaat om eventuele wijzigingen direct door te kunnen voeren. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een externe 4G router die compatible is en approved by Solar-Log is.
Dit betreft de Teltonika RUT240 4G router, welke ook door ons leverbaar is.

Van product tot oplossing

De stroomnetten zijn oorspronkelijk gebouwd om de centraal gegenereerde energie over vele gebruikers te verdelen. Met het stijgende PV-vermogen hebt u de eisen gewijzigd.

In sommige landen worden systeemdiensten ingeschakeld om de netten te ontlasten. Op deze manier kunnen spanningsschommelingen binnen de verdelernetten met de door de PV-systeem beschikbare blindvermogens worden gecompenseerd.

Solar-Log™ "ten opzichte van"   

De Solar-Log™-serie biedt in combinatie met het Solar-Log WEB Enerest™-portaal een uitgebreide bewaking van PV-systemen en meer functionaliteiten. Het vermogen alsmede de status van het PV-systeem worden overzichtelijk in grafieken en tabellen gevisualiseerd, en de gegevens en informatie worden geanalyseerd en gedetailleerd weergegeven. Het PV-systeem wordt nauwkeurig gecontroleerd op uitval van omvormers, status- en foutmeldingen en afwijkingen van het vermogen. Bij multi-trackeromvormers kunnen afhankelijk van het type omvormer afwijkingen tot op MPP-trackerniveau worden gedetecteerd.
  • Het vervangen van omvormers en het uitbreiden van het systeem kan eenvoudig worden uitgevoerd
  • Gecombineerd gebruik van verschillende omvormers, merken en typen mogelijk
  • Professioneel en gekwalificeerde bewaking op stringniveau
  • Voldoet aan de technische en wettelijke eisen voor het voedingsmanagement (afhankelijk van het land)
  • Uitgebreide functionaliteit voor het vastleggen en optimaliseren van het eigen stroomverbruik
  • Professionele technische ondersteuning voor, tijdens en na de installatie
  • Omvangrijke technische en internationale knowhow met wereldwijd meer dan 263.000 dataloggers (planning en ondersteuning voor installatiesegmenten Residential, Commercial en Industrial)
  • Zeer hoge en langdurige flexibiliteit: De Solar-Log™ is met meer dan 100 merken van omvormers compatibel met meer dan 1.700 verschillende modellen

Wij zijn met ingang van 2018 de enige officeel aangestelde en erkende distributeur van Solar-Log. Hiermee zijn wij trots op de erkenning voor onze aanpak met directe leveringen uit voorraad en ondersteuning met service naar onze relaties. Wij staan u bij in de samenstelling, opmaak en realisatie van het systeem.    Voor Solar-Log is Deltazon uw partner!

Heeft u een vraag, opmerking of een storing?

Om de service zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, vragen wij u via bijgaande link het juiste contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw vraag komt dan in het Ticketsysteem van
Solar-Log™ terecht. U krijgt een email ter bevestiging toegestuurd met daarin het toegewezen ticket nummer.

Alle verdere communicatie via het Ticket systeem van Solar-Log™ zal met dit ticketnummer gebeuren.
Wanneer u alle gegevens zo volledig mogelijk invult en ook goed beschrijft wat het probleem en of uw vraag is, kunnen wij uw service vraag sneller beoordelen en beantwoorden.

Solar-Log™ Contacts for Sales and Service

Nieuwe aanvragen voor een Solar-Log™ product

Wanneer wij u kunnen ondersteunen bij nieuwe aanvragen voor een Solar-Log™, dan vragen wij u een email met zoveel mogelijk informatie te sturen naar info@deltazon.nl . Wij zullen dan contact met u opnemen.

Let wel, wij installeren niet, u kunt ook eerst contact opnemen met een installateur welke

Solar-Log™ als product in zijn pakket heeft opgenomen.  Via bijgaande link vindt u de lijst van
Solar-Log™ met daarop de namen van o.a. installateurs (wijzigingen voorbehouden).

Solar-Log™ Contact for End-Customers

Op de website van Solar-Log™ als producent zelf wordt in samenspraak met ons zoveel mogelijk informatie weergegeven. U kunt de producten bekijken en vergelijken, er staan handleidingen op, en op de Solar-Log™ components pagina staan de componenten ondersteund door Solar-Log™ per product en merk. Solar-Log™ Components