Werking zonne-energie

Werking zonne-energie

Werking zonne-energie

Zonne-energie is energie die wordt uitgestraald door de zon, voornamelijk in de vorm van warmte en licht. Tegenwoordig wordt zonne-energie vaak ingezet als hernieuwbare energiebron, waarbij zonnewarmte wordt opgevangen en elektriciteit levert of gebruikt wordt voor verwarming en koelsystemen (thermische zonne-energie).

Zonne-energie kan gebruikt worden in woningen, in bedrijven en in industrie, maar ook door de decentrale opwekking voor straatverlichting.

Op een heldere en zonnige dag levert de zon ongeveer 1.000 watt aan energie per vierkante meter oppervlak. Zonne-energie kan gemakkelijk worden opgevangen. Zonnecollectoren, waarbij de energie van de zon wordt gebruikt om water te verwarmen of zonnepanelen, waardoor het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit zijn daarvoor nodig. En met een zonneboilercombi kan zelfs de woning worden verwarmd.

Zonnecollectoren en zonnepanelen worden in vaktermen Photo-Voltaische (PV) energie systemen genoemd. Deze systemen zetten zonlicht direct om in elektriciteit. Een residentiële PV-vermogen-systeem kan een huiseigenaar van nagenoeg alle dagelijkse elektrische energiebehoefte voorzien dat is gegenereerd vanaf het eigen dak.

Waarom is zonne-energie belangrijk?

Zonne-energie is een vorm van duurzame energie. Duurzame energie is energie die onuitputtelijk is en waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken. Daarnaast worden het milieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet benadeeld door het gebruik van deze energie.