Woningbouwcorporatie

Woningbouwcorporatie

Woningbouwcorporatie

AEDESHet plaatsen van zonnepanelen is voor woning-bouwcorporaties een snelle en gemakkelijke manier om het woningbezit te verduurzamen en tegelijkertijd de woonlasten van huurders te verlagen.
Met de ontwikkelingen op de huurmarkt is met name dat laatste gegeven actueel. In de praktijk kiezen woningbouwcorporaties al steeds vaker voor zonne-energie en zo de EPA (Energielabel voor bestaande woningen) te verbeteren . Zij kunnen als grootverbruiker goed onderhandelen en een scherpe inkoopprijs voor huurders realiseren. Door de installaties collectief per straat, woonblok of zelfs hele buurt of wijk te regelen, zijn ook op dat vlak de kosten relatief laag.

Voordelen woningbouwcorporaties

Maar niet elke woning heeft evenveel voordeel van zonnepanelen. De ligging, schaduwwerking van andere gebouwen, bomen of schoorstenen kunnen de opgewekte zonnestroom per zonnepaneel fors beïnvloeden. Het kan daardoor lastig zijn om collectieve projecten op te zetten.  In de meeste gevallen wordt de investering in zonnepanelen door de woningbouwvereniging verdisconteerd in de huur. De huurder ziet zijn energierekening dalen en houdt per saldo lagere woonlasten over. De toeslag op de huur wordt bepaald door de terugverdientijd die woningbouwcorporaties berekenen. Hoe lager de aanschaf- en installatiekosten, des te korter de terugverdientijd. Die berekening kan echter hoofdbrekens veroorzaken als de verwachte opbrengst per woning sterk uiteenloopt. In de praktijk zullen woningbouwcorporaties er gemakshalve voor kiezen de toeslag op de huur voor de aanschaf van zonnepanelen voor alle bewoners in een wijk gelijk te houden. Daarvoor moet men in de berekening salderen. Met andere woorden, de gemiddelde opbrengst aan zonnestroom per woning, wordt als uitgangspunt genomen voor de kostenberekening. Zo kunnen enkele minder geschikte daken in een straat de  gemiddelde opbrengst omlaag halen.

Maatwerk en veiligheid

Zowel op straatniveau als op wijkniveau kan het op langere termijn interessanter zijn om minder geschikte panden over te slaan. Dat kan per saldo leiden tot een kortere terugverdientijd voor het hele project. Nadeel kan zijn dat er in een wijk verschillen ontstaan in de EPA-scores voor woningen. Kortom, een gedegen afweging is essentieel. Om tot een optimale aanpak te komen kan Deltazon een partner zijn met maatwerkadvies.